İçeriğe geç

Paletli Taşımacılığın Avantajları

Tedarik zincirinin başlangıcından sonuna kadar tüm aşamalarında kullanılan paletler,
bu sürecin etkin bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. Paletleme sayesinde mallar, daha etkin
taşınmakta ve muhafaza edilmekte, sabitlenmeleri nedeniyle de dayanıklılıkları artmakta ve
hasara uğrama olasılıkları azalmaktadır. Yurt içi ve yurt dışına satılan malların nakli
esnasında zarar görmemesi için yapılan ambalajlarda, keresteden imal edilen paletler
kullanılır.

Paletli taşımacılığın avantajları;

Palet,Palet, paketlerin alt ve üstüne konularak çelik veya plastik şeritlerle kuşatılır ve üzerine genellikle naylon türü malzemeler geçirilir.

Paletli taşımacılığın başlıca avantajları aşağıda belirtilmektedir:

Paletli taşımacılık sayesinde TIR’da büyük parçalarda 2 kat, küçük parçalarda 3 kat mal taşınabilmektedir. Paletli taşımacılık kullanılmadığı takdirde malların zarar görmemesi için üst üste konulamaması nedeniyle mal sevkiyatları çok sayıda TIR ile gerçekleştirilmek zorunda kalınacaktır. Paletli taşımacılıkta ise yükler paletlere paylaştırılabilmekte ve paletler de üst üste konulabilmektedir.Böylece malların nakliyatı için gerekli TIR sayısı da azalmaktadır.

 Palet kullanılmadan yapılan taşımacılıkta, malların kaybolmadan ve dağılmadan sevk edilebilmesi için çok iyi bir şekilde ambalajlanması gerekmektedir. Paletli taşımacılık ise bu amaçlı ambalaj maliyetlerini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır.

 Paletli taşımacılık sayesinde, malların hasara uğrama ve kaybolma riskleri de büyük ölçüde azalmaktadır. Böylece firmalar, taşıma esnasında ortaya çıkabilecek maddi kayıplardan da kurtulmuş olmaktadır.

 Paletler, işletme içi/dışı taşımacılıkta kullanılmasının yanı sıra işletme içi depolamada da kullanılmaktadır. Böylece mallar depolarda bir düzen içinde muhafaza edilebilmekte ve işletme içi malzeme tedariki daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Malların paletlerle depolanması, fabrika içindeki boş alanların da kullanılmasını sağlamak suretiyle depolama maliyetlerini azaltmaktadır. Paletler fabrika içindeki imalat sürecinde, malzemesevkiyatında ve imalat içi geçici stok yapılmasında da önemli bir işleve sahiptir.

Paletli taşımacılık, firmalar için önemli finansal tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca malların nakliye sırasında daha az hasara uğraması sayesinde kaliteli maltedarikini de beraberinde getirmektedir.

 Paletli taşımacılık, malların nakliyesi için yapılan ambalajlamayı ortadan kaldırarak kaynak tasarrufu sağlamakta ve böylece çevreye verilen zararları da azaltmaktadır.

 Yenilenebilir ham maddelerden imal edilen ahşap paletler çok sayıda kullanılabilme, onarılabilme ve işlenip yeniden kullanılır hâle getirilebilme özelliklerine sahiptir.

 Sabitlik, dayanıklılık, fonksiyonellik, emniyet ve maliyet tasarrufu sağlama, temizlik ve bakım işlemlerinin basitliği, maliyetinin düşüklüğü, müşterinin istekleri doğrultusunda değişik modellerin kolaylıkla üretilebilmesi malzeme taşımacılığında ahşap paletleri bu alanda ön plana çıkarmaktadır.

paketlerin alt ve üstüne konularak çelik veya plastik şeritlerle kuşatılır veüzerine genellikle naylon türü malzemeler geçirilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir